CareerForce

CareerForce ayaa kugu caawin karta... 

  • Inaad la xiriirto goobaha shaqaalaha qoranaya hadda 
  • Inaad ogaato fursadaha kuugu fiican ee ah shaqo, khibrad, wax aad xiiseyneyso iyo xirfado
  • Inaad hagaajisato xeeladaha raadinta shaqada iyo xirfadaha wax lagu helo 
  • Inaad cusbooneysiisato arjiga shaqada iyo inaad isu diyaariso wareysi 
  • Inaad soo ogaato haddii aad xaq u leedahay lacag waxbarasho ama tababar bilaash ah oo kugu caawinaya inaad isugu diyaaro shaqo suuqa looga baahan yahay 
  • Inaad raadsato haddii aad xaq u yeelan karto waxyaabo kale inta aad tahay shaqa-raadiska 

Ku hel caawimaad intarnetka ama khadka taleefankasi lacag la'aan ah 

  • Ma rabtaa qof aad la xiriirto oo ku caawinaya? Waxaad nagala soo xiriiri kartaa 651-539-4410 si aad ula hadasho shaqaale ku caawinaya.