Follow Your Heart to a Caring Career

Ku raaxeyso shaqo ah daryeelka caafimaadka oo ah mid wax weyn ka beddeleysa nolosha dadka.

Ku daryeel waayeelka ama dadka naafada ah guryahooda, bulshada dhexdeeda ama guryaha waayeelka ama xarumo kale.

Hadda shaqo ma raadinaysaa?
  • Bilow dariiq shaqo ah mid baahi loo qabo oo aad aqoon ku sii yeelan doonto oo waxa lagaa rabo waa shahaado dugsiga sare oo keliya si aad shaqada u bilowdo.
  • Goobaha shaqada ayaa inta badan kaa bixiya kharashka tababarka bilowga ah – oo waxaa laga yaabaa in ay kaa bixiyaan tababarka mustaqbalka si aad ku hesho xirfad shaqo iyo lacag badan.
  • Uma baahnid khibrad shaqo oo ah daryeelka caafimaadka si aad u bilowdo shaqo daryeelid ah – iyo xirfado shaqo oo aad ku soo baratay meelo kale oo aad u isticmaaleyso daryeelka.
  • Goobo badan oo laga shaqeeyo ayaa soo dhaweeya shaqaalaha hadda barta afka Ingiriiska.

Hadda ayaad shaqada bilaabi kartaa, ka dib markaad soo marto baarista shakhsiga ah.

Weydii goobaha shaqada haddii ay hayaan xarun lagu hayo ilmaha, gaadiid, jadwalka shaqada, in ay shaqaalaha baraan luuqadda iyo tababar kale iyo wax kasta – goobaha shaqada qaarkood ayaa diyaariya waxyaabo badan.

Ku soo biir xirfad wax ka beddeleysa nolosha dadka – ku raaxeyso Shaqada Daryeelidda!

651-259-7500 – Waxaan haynaa turjubaan Language Line

Hoos ka eeg oo soo deji kheyraadka:

Khayraad badan ayaa iman doona dhawaan!