man in wheelchair working in high-tech office

Aamin waxa soosocda

Waxaad aad ugu diyaar garoobi kartaa taalaabo abaal marin leh oo xirfadeed. Waxaad lahaan kartaa xirfado aadan wali kushaqaysan intaad baarayso goob shaqo oo dhib badan. Waxaad ubaahan kartaa caawimaad dheeri ah oo lagaa siiyo inaad yoolkaas gaarto. Waxaan leenahay ilo badan oo loogu talagalay in lagu taageero ilo badan oo hadafyada xirfada ah iyo baahiyaha naafada. Waxaa kamid ah:

  • Qorshaynta Xirfada
  • Vocational rehabilitation services (Adeegyada baxnaaninta Tababarka)
  • Hormarinta Tababarka iyo Xirfadaha
  • Xaquuqda goobta shaqada
  • Macluumaadka xubnaha qoyska iyo masuuliyiinta

Kala xariir lataliye katirsan Vocational Rehabilitation Services (Adeegyada baxnaaninta Tababarka) hadda adoo kala xariiraaya VRS.CustomerService@state.mn.us si aad ubiloowdo safarka cusub ee hadafyada xirfadaada.