diverse group of workers

Xirfadaha farsamada iyo Xirfadaha Kumbuyuutarka

Qofkasta wuxuu awoodo rabaani ah uleeyahay meelo gaar ah. Waxaad kudhisaysaa xirfadahaaga tababar iyo khibrad kuwaasoo kor uqaadaaya awoodaada fulinta shaqada. Inaad awoodo aqoonsiga iyo qeexida xirfadahaagu waxay kuusahlaysaa inaad kajawaabto su'aalo dhawr ah markaad kujirto waraysiyada shaqada sida:

 • Maxaad uqaban kartaa ganacsigayga?
 • Caqabad noocee ah ayaad xalin kartaa?

Goobta shaqada, waxaa jiro labo nooc oo xirfado ah:

 • Xirfado farsamo
 • Xirfadaha kumbuyuutarka.

Labada nooc ee xirfaduhu waxay muhiim uyihiin guusha ganacsiga. 

Xirfadaha farsamada

Awooda aad uleedahay inaad shaqo gaar ah si fiican uqabato sida cunto karinta, naqshadaynta kumbuyuutarka ama wax barista, ayaa ubaahan xirfad farsamo. Waxay quseeyaan shaqo gaar ah. Waxaad kabaran kartaa xirfado farsamo khibrad shaqo hore, dugsi ama tababar. Waxaad kuhormarin kartaa xirfadahaaga laqabsiga, waxbarasho iyo tababar. Xirfadahaan waxaa inta badan lagu daraa liiska shaqada si loo qeexo waajibaadka ugu muhiimsan ee shaqada. Tusaalayaasha ayaa ah:

 • Dhisida qaanad
 • Kushaqee qalab
 • Qor tirada kumbuyuutarka
 • Baar su'aal saynis ah
 • Ka iibi badeecooyin macaamiisha
 • Qor farqad qoraal ah

Xirfadaha fudud

Awooda aad uledahay inaad dadka kale sifiican ula shaqayso aadna uga caawin karto ganacsigaaga inuu noqdo mid wax soosaar dheeri ah leh waxay ubaahan tahay xirfado fudud. Xirfadahaan ayaa ah kuwa aad muhiim u ah ilaa heer xirfadaha fudud ayaa sabab unoqdaan in batrooniyaashu go'aamiyaan inay shaqo siiyaan ama dalacsiiyaan shaqaale. Xirfadaha fudud qaarkood ayaa lagu baran karaa dugsiga. Laakiin inta badan xirfadaha fudud waxaad barataa maalin kasta noloshaada waxayna sii balaaran karaan xili kasta hadaad muhiimad siiso.

 • Uga qaybgal sida xubin koox kamid ah
 • Kudhiiri gali naftaada inaad gaarto yoolal
 • si fiican ula xariir dadka kale
 • Fikir hal abuur leh samee
 • Degdeg wax ubaro
 • Si wanaagsan ufakar
 • Ilaali waqtiga

Cairida xirfadaha

Badanaa waa wax fudud in la go'aansado heerka guusha qofka ayadoo laga fiirinaayo xirfadihiisa farsamada si kafudud sida lagu go'aansado aqoonta qofka ee xirfadaha fudud. Tusaale ahaan, waa wax fudud in la go'aansado in qaanad tahay mid afar gees ah oo iskudheeli tiran waayo taasi waa macluumaad yool leh; laakiin way adag tahay in la ogaado in qofku yahay isku xire caalami ah, sababtoo ah soosaarista xirfadaha caalamiga ah ma ahan kuwo sahlan.