Circle of workers

Guul ka fikir

Haddii aad raadinayso fursad cusub oo wanaagsan, diyaar u noqo inaad samayso ka dhabaynta riyo shaqo oo dheer ama aad la tacaasho nasiib darrada shaqo luminta, halkaan adigan ayaa kuu joognaa. Leh adeeg aan caadi ahayn, saaxiibada iyo khubarada shaqada, waxaan ku siin doonaa taageerada aad oga baahantahay guusha aad rabto. Waan ku caawin doonaa: