manager and employees

Qorshee guusha xirfadaada ee muddada fog

Waxa muhiimka u ah guusha ganacsigaaga ayaa ah qaabka aad uwaajahdo baahiyaha xirfada shaqada ee mudada dhaw iyo tan fog. Kobcinta xirfada aad haysato adoo kudaraaya farsamoyinka haysashada shaqaalaha oo waxtar leh ayaa qayb muhiim ah ka ah qorshaha xeeladaada, qorshaha shaqaalaha oo faahfaahsan ayaa ah qaab fiican ood arintaas kusuuro galin karto.

Waxaan diyaar unahay inaan kaacaawino abuurista qorshaha shaqaalaha. Xiligaan lagu jiro, halkaan waxaad kahelaysaa macluumaad muhiim ah: