Adeegso shabakad aad kuhesho dad badan oo xirfad leh
group of diverse job candidates

Cast a wide talent recruitment net

Job postings are updated daily on CareerForceMN.com. They’re pulled from approved employer and government websites.

To have your Minnesota job postings show up on CareerForceMN.com, you have two options:


More about the benefits of MinnesotaWorks.net

Employers can post job positions and search for new candidates at the same time, all for no-fee. Individuals can upload resumes while searching for new positions. After all, it’s about finding the right talent match.

First you need to register as employer on MinnesotaWorks.net, then you can:

 • Post your organization’s Minnesota job openings on a site that gets 5,573 searches for jobs by career seekers each day
 • Search the state’s largest online resume database for candidates that meet your requirements
 • Find candidates with diverse experience
 • Use an option to “find more resumes like this”
 • Opt to have interested career seekers apply via MinnesotaWorks.net or apply directly on your website
 • Save resumes of candidates of interest to you

To find out how to register as an employer on MinnesotaWorks.net, and learn more about this site, download  the MinnesotaWorks.net brochure for employers.

To learn more about all the things you can do once you register as an employer on MinnesotaWorks.net, see this helpful "how to" guide.

For more help with using MinnesotaWorks.net, call 651-259-7500 (or 1-800-345-2537 from outside the Twin Cities metro area) during regular business hours, Monday through Friday, 8 a.m. - 4:30 p.m. You also can email DEED.MinnesotaWorks@state.mn.us.

 

Raadso qaab aad kuhesho dad badan adoo shaqooyinka oonleen kusoo bandhigaaya. MinnesotaWorks.net waa adeeg bilaash ah oo loogu talagalay inuu kuxiro dadka shaqo doonka ah fursadaha shaqo ee jira. Batrooniyaasha ayaa soo galin kara boosaska shaqo kadibna raadsan kara codsadayaal cusub isla markaasba. Shaqsiyaadku waxay soo galin karaan siifiiyadooda intay baarayaan shaqooyin cusub. Waxaas dhan marka lagasoo tago, hadafku wa akaliya inaad hesho xirfada saxda ah ee shaqda qaban karta.

Markaad shaqo oonleen soo galiso, waxaad:

 • SBaari kartaa kaydka ugu balaaran gobalka ee siifiiyada oonleenka ah
 • Waxaad heli kartaa codsadayaal leh khibrado kaladuwan
 • Isticmaal dookha “find more resumes like this" ("raadi siifiiyo kanoo kale ah")
 • Dooro in dadka shaqo doonka ah ee shaqada danaynaaya ay si toos ah uga codsadaaan shaqada webseetkaaga
 • Ukaydso siifiiyada shaqooyika mustaqbalka soo baxaaya

 

Markaad tahay batrooni diiwaangashan, waxaad bilaabi kartaa inaad shaqooyin soogaliso. Shaqada aad soo galiso ayaa lawaafajin doonaa siifiiyada kuhaboon. Halkaas laga bilaabo, codsadayaasha ugu sareeya ayaa lagu aqoonsan doonaa cabirka qiimaynta oo shan dhibcood ah. Waxaad doaran kartaa in ogaysiis laguugusoo diro iimeelka marka codsadayaal cusub buuxshaan shuruudaha shaqadaada ama waxaad gali bartaa barta waxaadna baari kartaa markaad rabto.

Waxaad shaqo badan oo kale kusamayn kartaa oonleenka sidoo kale. Muuji waxa uu qaaska kuyahay ururkaaga si ay u arkaan codsadayaasha soo codsan doona shaqada. Lawadaah xirfadaha aad raadinayso iyo hanaankaaga shaqaalaysiinta ee kuudagsan. Kadibna udiyaar garoow inaad udiyaar garoow shaqaalaha dheeriga ah ee ururkaaga kusoo biiraaya.

Kafiiri buuga macluumaadka batrooniyaasha ee MinnesotaWorks.net.