navy veteran and her family

Ilaha xirfadaha aan caadiga ahayn

Dadka kasoo shaqeeyay ciidanka ama hadda kashaqeeya waxay leeyihiin waayo aragnimo iyo iskukalsoonaan. Waxay kushaqayn karaan goob koox loo wada shaqaynaayo oo cadaadis badan. Waxay aqbalaan maamulka,  Dadka ciidanka ushaqeeya way yaqaanaan sida qaab waxtar leh loola hadlo dadka ayna si waxtar leh uga shaqeeyaan hanaanka dhexdiisa si ay shaqada si sax ah ugu qabtaan.

Laxariir goob katirsan CareerForce si ay kaaga caawiyaan inaad shaqaalaysiiso dadka ciidanka kasoo shaqeeyay ama aad u hesho ilo muhiim ah: